Inschrijvingen Kookworkshops:

Wij werken met een volledige betaling vooraf. Dit geldt zowel voor particulieren alsook voor bedrijven.

Dat houdt in dat na de betaling je aanmelding pas definitief is. Een ieder die zich aanmeldt ontvangt een factuur via het systeem factuursturen.nl. Uiteraard ontvang je een mail met daarin de definitieve bevestiging zodra het geld overgemaakt is. 

Indien je verhinderd bent, dat kan altijd gebeuren uiteraard:
Tot 14 dagen vóór de workshop krijg je het bedrag retour of je komt op een andere datum een workshop volgen.
Tot 10 dagen vóór de workshop kun je een andere datum kiezen maar vindt er geen terugstorting meer plaats.

Mocht het zo zijn dat ik de workshop door omstandigheden niet door kan laten gaan dan wordt het bedrag ten alle tijden volledig teruggestort.

 

We hopen op jullie begrip. 

Mischa en team ByMischa 

 

Algemene voorwaarden:

 

Catering:

Prijzen:   

  1. Alle prijzen zijn exclusief 6 % BTW. 

Betalingsvoorwaarden:

  1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 7 werkdagen na factuurdatum. Indien de catering binnen 10 dagen na de reservering plaatsvindt dient het bedrag (gedeeltelijk of volledig) minimaal 5 werkdagen voor de activiteit te zijn voldaan.  
  2. Op het moment dat reservering geplaatst wordt dient de helft van het factuurbedrag, per bank betaald te worden, pas na ontvangst van de betaling is de reservering geldig, het restant bedrag wordt verrekend op basis van eindcalculatie aan de hand van definitieve aantallen.

Eigendomsrechten:

  1. Alle door ByMischa geleverde goederen en materialen blijven ten alle tijden eigendom van ByMischa, geen enkele situatie uitgezonderd.

Annulering:

  1. Reserveringen van catering kunnen tot 21 dagen voor levering geannuleerd worden, wij brengen dan een percentage van 25% in rekening.
  2. Wijzigingen in het aantal personen tijdens catering kunnen tot 7 werkdagen  dagen voor aanvang gewijzigd worden. Daarna zal het eerder afgesproken aantal in rekening worden gebracht.   

Aansprakelijkheid:

  1. In geval van overmacht en/of calamiteiten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het niet kunnen voldoen aan de reservering van de opdrachtgever.

Kookworkshops (groepen en bedrijven):

Prijzen:

Alle prijzen zijn exclusief 6% BTW.

Reserveringen en betalingen:

Voor een workshop is het minimum aantal deelnemers het volgende:

Toon Hermanshuis: minimaal 10 personen - maximaal 14 personen.

Kookstudio ByMischa: minimaal 15 personen - maximaal 40 personen.

Indien een groep een workshop wil reserveren onder het minimum aantal deelnemers is dat mogelijk maar wordt het minimum aantal in rekening gebracht.

Indien een workshop langer dan 2 maanden na de reservering plaatsvindt vragen wij een aanbetaling van 25 %.

Het aantal deelnemers kan tot 10 dagen vóór de workshop verandert worden.

Wij sturen u tijdig de factuur, welke uiterlijk 2 weken voor de workshop voldaan moet zijn. Daarna zijn de annuleringskosten 100%.

Betaling geschiet via onze ING bankrekening.

Indien een gedeelte van de groep 30 minuten later aanwezig is dan de afgesproken starttijd waardoor de eindtijd meer dan 45 minuten wordt overschreden wordt er een extra bedrag berekent i.v.m. extra kosten personeel. Dit wordt met de contactpersoon van die avond besproken indien dit van toepassing is.

Wij schenken 2 soorten wijn: doch zijn wij bij aanvang van de workshop ietwat terughoudend en houden een hoeveelheid aan van 5 glazen per persoon. Wij turven niet: maar bij ons staat koken bovenaan en letten er dan ook op dat onze gasten oog blijven houden voor de kwaliteit van de gerechten en behouden ons het recht om alcoholische consumpties te weigeren indien een gast dit uit het oog verliest.

Wij raden het dragen van hoge hakken af tijdens onze kookworkshops en vragen ook of dames met lange haren de haren willen vastbinden.

Aansprakelijkheid:

ByMischa, Toon hermanshuis Maastricht en Kookstudio ByMischa zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan de kookworkshops.

ByMischa, Toon Hermanshuis Maastricht en Kookstudio ByMischa zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

ByMischa is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.

Algemene huisregels (geldend voor beide lokaties):

Van de gasten verwachten wij dat tijdens de kookworkshop de werkruimte opgeruimd wordt gehouden en dat de aanwijzingen van het aanwezige personeel opgevolgd worden.

Wij verzoeken om binnen niet te roken.

Lezingen/ overige opdrachten:

Prijzen zijn exclusief BTW, afhankelijk van de opdracht is dit 6 of 21%. 

Wijzigingen in aantallen en voorwaarden altijd via mail en zijn pas bekrachtigd indien door ons beantwoord.

Wijzigingen en annuleringen kunnen tot 14 dagen voor de lezing en overige doorgegeven worden.

 

 Mischa Hamers
ByMischa
2016